Wat

 

'Zitten in Stilte' biedt een zo breed mogelijk publiek de gelegenheid om met enige regelmaat, binnen een groep, intensief meditatie te beoefenen.

'Zitten in Stilte'  is bedoeld voor iedereen die meditatie wil beoefenen, ongeacht traditie, achtergrond, stijl, school / levensbeschouwing.

'Zitten in Stilte' wil zich niet op voorhand beperken tot 'n bepaalde meditatieve richting of geestelijke stroming.

We hanteren geen teksten, rituelen of symbolen.Next page: Voor wie