Zitten in Stilte

 

Interessante links

 

www.mahakarunachan.nl

www.zengroephengelo.nl

www.samenzitten.nl

www.inzichtmeditatie.com

www.levenindemaalstroom.be

 

 

 

 

Gelofte aan de mensheid

 

 

Kalm en evenwichtig

 

Laat ons ontwaken tot ons ware Zelf

mensen worden, vol van mededogen

Onze gaven ten volle ontplooien

ieder volgens de eigen roeping in het leven

 

Ons bewust worden van de doodsstrijd

persoonlijk en maatschappelijk

en de bron ervan onderkennen

 

De juiste richting ontdekken

waarin de geschiedenis zou moeten voortgaan

en elkaar de hand reiken

zonder onderscheid naar man- of vrouw-zijn

zonder onderscheid naar ras, natie of klasse

 

Laat ons met mededogen de gelofte afleggen

het diepe verlangen van de mensheid

naar bevrijding van haar ware Zelf

werkelijkheid te doen worden

en een wereld bouwen

waarin iedereen

waarachtig en in heelheid kan leven.

 

 

Zitten in Stilte