Zitten in Stilte

Meditatie wordt binnen uiteenlopende stromingen over de hele wereld beoefend.

 

Het meest is meditatie bekend vanuit het boeddhisme met daarbinnen een behoorlijk aantal varianten en verschijningsvormen, variërend van Vajrayana met de uitbundig gebruikte symboliek en uitgebreide rituelen en de ingetogen tradities binnen de Chan en Zen beweging.

 

Er ligt ook een directe lijn van de Theravada traditie en de tegenwoordige mindfulness meditatie. Het verhaal gaat dat de woestijnvaders uit de joods/christelijke traditie zitmeditatie beoefenden. 

 

We willen de sfeer niet laten kleuren door een bepaalde geestelijke stroming of meditatieve richting. Iedereen die zitmeditatie beoefent is welkom.

 

 

Zitten in Stilte