Zitten in Stilte

We ‘’zitten’’ elke zaterdagochtend van de even weken in Spiritueel centrum “de Dansende Os”, Schalkburgerstraat 28 in Hengelo. We zitten 3x een heel uur (zie onderstaand schema).

 

Bezoekers bepalen zelf of ze de hele ochtend of een deel willen zitten. Tijdens de pauzes is de deur open voor in- en uitstroom.

Ieder is welkom zonder zich vooraf aan te melden.

 

Voor de meditatieochtend volgen we het volgende tijdschema:

 

08:15 Inloop / koffie/ thee

08:30 Zitten / lopen / zitten

09:30 tot 09:45 Pauze en nieuwe inloop

09:45 Zitten / lopen / zitten

10:45 tot 11:00 Pauze en nieuwe inloop

11:00 Zitten / lopen / zitten

12:00 Einde

 

Voor wie niet over een eigen bankje of kussen beschikt: er zijn zitbankjes aanwezig.

 

We hanteren een tarief van €6,50 voor een hele ochtend, €4,00 voor een uur. Zitten in stilte heeft geen winstoogmerk en de gehele opbrengst gaat op aan de kosten die we maken. Op de piano staat een geldkistje waar ieder zijn/haar bijdrage in stopt.

Zitten in Stilte